SADRAZAM

Osmanlı Devleti’nde yönetim işlerinden birinci derecede sorumlu, padişahın mutlak temsilcisi olan yönetici, büyük vezirin adıdır.

Açıklama

Osmanlı Devleti’nde yönetim işlerinden birinci derecede sorumlu, padişahın mutlak temsilcisi olan yönetici, büyük vezirin adıdır. Bu makama atananlara önceleri Vezirazam (Vezir-i Azam) denmiş, 1656’dan sonra da veziri azamla birlikte sadrazam sözcüğü kullanılmıştır. Fatih Kanunnamesi’nde sadrazam ‘vezirlerin ve yöneticilerin başı, cümlenin ulusudur; cümle işlerin vekil-i mutlakıdır ve malımın vekili defterdarımdır, veziri azam nazıdır ve oturmada ve durmada ve sıralamada veziriazam cümlenin önündedir.’ Biçiminde tanımlamıştır. Sadrazam yasaları uygulamak, kamu düzenini ve ülke güvenliğini sağlamak, sürgün ve idamları uygulatmak, kamu düzenini ve ülke güvenliğini sağlamak, sürgün ve idamları uygulatmak, atama ve görevden almaları yapmak, dirlik ve mansıbları tevcih etmek gibi iş ve görevleri doğrudan yapar ve yürütürdü. Ordu ve ilmiye atamalarını onaylar, padişah adına gerekli buyrukları verirdi.

Ek bilgi

Ağırlık 4,2 kg
Kutulu Ebat

43x19x17 cm

Tarih

OCAK 1998

Model Tasarımı

Kuka Collection

Sanatçısı

Kuka Collection

Sunumu

Klasik sürgü kapaklı, naturel (ahşap) kavak kutusu içinde

SADRAZAM