HASEKİAĞA

Saray mensubu olan hasekiler hükümdar tarafından gizli bir görevle valilere veya gereken makamlara gönderilirlerdi.

Açıklama

Saray mensubu olan bir bölüme verilen isimdir. Yalnızca ‘Haseki’de denilirdi. Ancak kadınlarda bu ünvanı taşıdıkları ve onlardan ayırmak için erkeklere ‘Haseki Ağa’ da denilirdi. Hasekilerin amir ve subayları ‘Bostancı başı’ idi. Sırası ile Haseki Ağa, Baş tebdil, bostancılar kethüdası, bostancılar odabaşısı gelirdi. Hasekiler padişahın veya ailesinin bir yerden bir yere gidişlerinde çuhadarlar, peykler ve solaklarla birlikte yanında bulunurlardı. Bazı zamanlar; hasekiler hükümdar tarafından gizli bir görevle vallere veya gereken makamlara gönderilirlerdi.

HASEKİAĞA